FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Aktuality


RaOK zrušila likvidaci Jihočeského kraje prosazovanou M.Semmlerem

10.3.2014, 10:42 | vložil: Luboš Vlnatý

ROZHODNUTÍ RaOK ČFSF č. 4 – 2013/2014
Revizní a odvolací komise ČFSF ve složení: Jiří Havlásek, Jan Suchánek, Václav Valštýn
projednala per rollam odvolání: Jihočeského sdružení futsalu – sálového fotbalu
podaného dne: 21. února 2014
proti rozhodnutí: VV ČFSF, viz zápis, bod č. 11
ze dne: 8. února 2014
Podkladem pro rozhodnutí RaOK ČFSF byly následující dokumenty:
1) Stanovy ČFSF
2) Zápis z jednání VV ČFSF ze dne 8. 2. 2014
3) Dopis předsedy ČFSF Milana Semmlera adresovaný Jihočeskému sdružení futsalu–
sálového fotbalu ze dne 13. 2. 2014
4) Odvolání Jihočeského sdružení futsalu–sálového fotbalu proti rozhodnutí VV ČFSF ze dne 8. 2. 2014
5) Vyjádření předsedy ČFSF Milana Semmlera k odvolání Jihočeského sdružení futsalu–sálového fotbalu proti rozhodnutí VV ČFSF ze dne 8. 2. 2014

ROZHODNUTÍ
RaOK ČFSF shledala, že VV ČFSF při svém jednání dne 8. 2. 2014 pochybil, když se hlasování účastnil člen RaOK ČFSF Václav Valštýn, který na tomto zasedání zastupoval předsedu ústeckého kraje. RaOK ČFSF na základě svého šetření odvolání Jihočeského sdružení futsalu–sálového fotbalu vyhovuje
a vydává následující rozhodnutí:
Na základě výše uvedeného RaOK ČFSF ruší všechna rozhodnutí VV ČFSF ze zasedání
konaného dne 8. 2. 2014, kterých se hlasováním účastnil člen RaOK ČFSF Václav Valštýn.
Vzhledem ke kladnému vyřízení odvolání bude poplatek za jednání RaOK ČFSF odvolavateli
vrácen.
ZDŮVODNĚNÍ
Dle stanov ČFSF, článku č. 4, odstavce 3c se členové RaOK ČFSF smí účastnit jednání všech orgánů federace, ale pouze s hlasem poradním. Nesmí se tedy účastnit hlasování. Došlo tedy k procesnímu pochybení VV ČFSF.
POUČENÍ
Toto rozhodnutí RaOK ČFSF je dle stanov ČFSF čl. 9, odst. 1 konečné a nelze se proti němu odvolat.
Výsledek hlasování jednotlivých členů RaOK ČFSF k tomuto znění rozhodnutí a zdůvodnění
(Ano – Ne – Zdržel se): 3 – 0 - 0
V Ostravě: 6. března 2014 Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF


Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5