FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Aktuality


Odvolání Jihočeského kraje proti Rozhodnutí VV ČFSF

3.3.2014, 08:22 | vložil: Luboš Vlnatý

RaOK ČFSF
Jiří Havlásek, předseda komise
747 68 Kyjovice 209
e-mail: raok@futsal-salovyfotbal.com

Odvolání proti Rozhodnutí VV ČFSF

Odvoláváme se proti Rozhodnutí VV ČFSF, které nám zaslal M.Semmler e-mailem dne 13.2.2014:
VV pozastavuje dočasně účast družstev a členů JČSF o.s. v soutěžích organizovaných ČFSF-futsal o.s. do doby dokud vedení JČSF o.s. nepožádá ČFSF-futsal o.s. o registraci a neuvede své interní předpisy do souladu s řády, směrnicemi a stanovami ČFSF-futsal o.s.
(Plné znění zaslaného rozhodnutí VV ČFSF je přílohou tohoto odvolání)

Zdůvodnění:
Rozhodnutí VV ČFSF odporuje Stanovám ČFSF, které připouští možnost odlišných stanov a řádů územních celků i jejich samostatnou registraci u MVČR.
Stanovy ČFSF, čl. 7, : Územní celky se mohou ustavit jako samostatné občanské sdružení registrované u MVČR; jejich vnitřní chod se řídí stanovami a řády tohoto sdružení, jsou však povinny při účasti v soutěžích federace se řídit Stanovami a řády federace.
- Stanovy JČSF byly bez připomínek zaregistrovány na MVČR a nejsou v rozporu se Stanovami ČFSF

Rozhodnutí VV ČFSF odporuje Stanovám ČFSF, které nepřipouští účast člena RaOK na hlasování VV ČFSF.
Stanovy ČFSF, čl. 3. : ... člen RaOK nesmí být členem VV federace ani jiné odborné komise a nesmí se zúčastnit hlasování VV ČFSF ... Členové komise se při plnění svého poslání mohou účastnit zasedání všech orgánů pouze s hlasem poradním.
- Zasedání VV ČFSF se zúčastnil člen RaOK V. Valštýn, který na zasedání zastupoval VV Ústeckého kraje /tzn. Na zasedání VV ČFSF byl členem VV federace/ a aktivně se podílel na hlasování VV ČFSF.

Rozhodnutí VV ČFSF není v souladu s řády ČFSF.
Soutěžní řád, čl. 2/c,d; 11/1c; 12; 13/3; 24/1; 25/2; 27; 29; 33; 34; 61.
- Jihočeský kraj řádně zahájil a hrál soutěže registrované v ČFSF dle příslušných ustanovení SŘ.
Registrační řád, čl. 1; 6; 7; 8; 9; 15; 25; 26
- Jihočeský kraj je v ČFSF registrován od vzniku ČFSF, nikdy se z tohoto sdružení neodhlásil, nikdy v tomto sdružení svou činnost neukončil. Za družstva a členy Jihočeského kraje registrované v ČFSF byly odvedeny členské příspěvky ve výši stanovené HS .

Soutěže Jihočeského kraje ve futsale-sálovém fotbale registrované pod ČFSF se hrají podle řádů ČFSF.
Za členy /tudíž i družstva/ Jihočeského kraje registrované v ČFSF byly uhrazeny členské příspěvky na ročník 2013/2014.
Jihočeský kraj zaplatil v určeném termínu zálohu na startovné a doplatek startovného v nadstavbových soutěžích ČFSF, kterých se mají zájem jihočeská družstva zúčastnit, respektive se jedná pouze o Národní finále ČEP 2014.

Ze všech výše uvedených důvodů členství členů a družstev JČSF v ČFSF nezaniklo a proto není možné opětovně do ČFSF vstupovat, případně se jinak registrovat, jak to požaduje VV ČFSF.
Rozhodnutí VV ČFSF je v rozporu se Stanovami a řády ČFSF, a proto žádáme o jeho zrušení a umožnění účasti našeho družstva, vítěze krajského kola ČEP, na NF ČEP 2014.


Jihočeské sdružení futsalu-sálového fotbalu, 383 01 Prachatice, Ševčíkova 536
Luboš Vlnatý, předseda JČSF, 383 01 Prachatice, Ševčíkova 536, e-mail: vlnatyl@seznam.cz
Jan Kolář, místopředseda JČSF, 373 41 Hluboká nad Vltavou, K.Čapka 433, e-mail: kolar1@seznam.cz

V Prachaticích dne 21.2. 2014
Luboš Vlnatý
Jan Kolář

Poplatek za odvolání k RaOK ve výši byl uhrazen dne 25.2.2014.
Odvolání zasláno na vědomí VV ČFSF, respektive na sekretariát ČFSF, dne 27.2.2014.


Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5