FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Aktuality


Další nepodložený pokus o likvidaci jihočeských soutěží!

7.2.2014, 12:36 | vložil: Luboš Vlnatý

M.Semmler poslal členům VV ČFSF + i některým členům Jihočeského kraje e-mail, ve kterém oznamuje, že registrací stanov JČSF /byly na MV ČR zaregistrovány už v září 2013!!!/ byl tento kraj vyloučen z ČFSF a chce-li být členem toho sdružení, musí podat žádost o začlenění a VV ČFSF zváží, zda budou družstva a členové Jihočeského kraje do ČFSF přijati. Na základě této výzvy jsem jménem VV JČSF zaslal členům VV ČFSF následující vyjádření:

Určeno členům VV ČFSF, odpověď na výzvu M.Semmlera:
1.Jihočeský kraj se zaregistroval u MV ČR jako samostatné sdružení zaměřené na futsal-sálový fotbal /není v rozporu s činností ČFSF!/
2.MV stanovy JČSF zaregistrovalo bez připomínek a jsou v souladu se zákony ČR týkající se sportovních sdružení
3.Na základě přidělení IČO si Jihočeský kraj založil účet v bance
4.Celý proces vytváření, schvalování a registrace stanov proběhl demokraticky a v drtivé většině případů byl postup schvalován jednohlasně (ať už na VH Jihočeského kraje nebo v rámci vedení našeho sdružení)
5.Jihočeský kraj se nikdy z ČFSF neodhlásil, tudíž nám není jasné, na základě čeho by měl být z tohoto sportovního sdružení vyřazen
6.Jihočeský kraj zaplatil za členy a družstva registrované v ČFSF členské příspěvky dle platných řádů ČFSF
7.Jihočeský kraj zaslal na CM soupisky družstev v určeném termínu
8.Soutěže hrané pod hlavičkou ČFSF se hrají podle platných řádů a pravidel ČFSF

Nejsme si vědomi, že by všechna samostatná sdružení, respektive kraje, které mají registrované stanovy svého sdružení na MV, museli žádat o znovuzačlenění do ČFSF, jak po nás žádá M.Semmler.
Doporučil bych panu Semmlerovi si pořádně přečíst stanovy ČFSF a aby při své činnosti předsedy ČFSF tyto stanovy a řády ČFSF sám řádně dodržoval, dříve než začne napomínat kohokoliv jiného z jejich porušování. Měl by se měl v prvé řadě snažit konsolidovat činnost krajů, kterým se jejich soutěže postupně rozpadají nebo se v jejich kraji žádné nehrají a tyto kraje požádat o předložení návrhů na řešení jejich situace a ne se snažit o likvidaci kraje, který dlouhodobě patří mezi nejpočetnější kraje v ČFSF registrované a je plně funkční!

Pro upřesnění přikládám výňatek Stanov ČFSF:
Územní celky se mohou ustavit jako samostatné občanské sdružení registrované u MV ČR; jejich vnitřní chod se řídí stanovami a řády tohoto sdružení, jsou však povinny při účasti v soutěžích federace se řídit Stanovami a řády federace.

Závěrem žádáme:
- o sdělení, z čeho vyplývá (např. ve stanovách ČFSF), že stanovy krajského nebo okresního sdružení musí výslovně obsahovat zmínku o náležitosti sdružení k ČFSF,
- aby všechny kraje, okresy nebo družstva, které jsou samostatně registrované na MV ČR předložili své stanovy na potvrzení zda v nich je zmínka o náležitosti příslušného sdružení k ČFSF nebo doložili žádost o zařazení do ČFSF jak nyní žádá pan Semmler po Jihočeském kraji,
- aby kraje, které stanovy nemají a které tedy ani nemůžou mít zřízený bankovní účet předložili sdělení, jakým způsobem řeší nakládání s penězi kraje,


Luboš Vlnatý
předseda JČSF


Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5