FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Aktuality


Vyjádření VV JČSF

5.2.2014, 22:46 | vložil: Luboš Vlnatý

Určeno členům VV ČFSF, odpověď na výzvu M.Semmlera uveřejněné níže:

1.Jihočeský kraj se zaregistroval u MV ČR jako samostatné sdružení zaměřené na futsal-sálový fotbal /není v rozporu s činností ČFSF/
2.MV stanovy JČSF zaregistrovalo bez připomínek a jsou v souladu se zákony ČR týkající se sportovních sdružení
3.Na základě přidělení IČO si Jihočeský kraj založil účet v bance vedený pod tímto sdružením /dosud jsme měli účet vedený pod IČO SSF/
4.Celý proces vytváření, schvalování a registrace stanov proběhl demokraticky a v drtivé většině případů byl postup schvalován jednohlasně (ať už na VH Jihočeského kraje nebo v rámci vedení našeho sdružení)
5.Jihočeský kraj se nikdy z ČFSF neodhlásil, tudíž nám není jasné, na základě čeho by měl být z tohoto sportovního sdružení vyřazen
6.Jihočeský kraj zaplatil za členy a družstva registrované v ČFSF členské příspěvky dle platných řádů ČFSF
7.Jihočeský kraj zaslal na CM soupisky družstev v určeném termínu
8.Soutěže hrané pod hlavičkou ČFSF se hrají podle platných řádů a pravidel ČFSF

Nejsme si vědomi, že by všechna samostatná sdružení, respektive kraje, které mají registrované stanovy svého sdružení na MV, museli žádat o znovuzačlenění do ČFSF, jak po nás žádá M.Semmler.
Doporučil bych panu Semmlerovi si pořádně přečíst stanovy ČFSF a aby při své činnosti předsedy ČFSF tyto stanovy a řády ČFSF sám řádně dodržoval, dříve než začne napomínat kohokoliv jiného z jejich porušování. Dále by si měl uvědomit, že účast na zasedání VV ČFSF je dobrovolná stejně jako jakákoliv činnost v rámci ČFSF. Přesto by se měl v prvé řadě snažit zajistit účast zástupců krajů, kterým se jejich soutěže postupně rozpadají nebo se v jejich kraji žádné nehrají a tyto kraje požádat o konsolidaci činnosti a předložení návrhů na řešení jejich situace a ne se snažit o likvidaci kraje, který dlouhodobě patří mezi nejpočetnější kraje v ČFSF registrované a je funkční!

Pro upřesnění přikládám výňatek Stanov ČFSF:
Územní celky se mohou ustavit jako samostatné občanské sdružení registrované u MV ČR;jejich vnitřní chod se řídí stanovami a řády tohoto sdružení, jsou však povinny při účasti v soutěžích federace se řídit Stanovami a řády federace.

Závěrem žádáme o:
- sdělení, z čeho vyplývá (např. ve stanovách ČFSF), že stanovy krajského nebo okresního sdružení musí výslovně obsahovat zmínku o náležitosti sdružení k ČFSF,
- aby všechny kraje, okresy nebo družstva, které jsou samostatně registrované na MV předložili své stanovy na potvrzení zda v nich je zmínka o náležitosti příslušného sdružení k ČFSF nebo doložili žádost o zařazení do ČFSF jak nyní žádá pan Semmler po Jihočeském kraji,
- aby kraje, které stanovy nemají a které tedy ani nemůžou mít zřízený bankovní účet předložili sdělení, jakým způsobem řeší nakládání s penězi kraje,

Jen pro doplnění postoje pana Semmlera:
Když už je tak nutné řešit Jihočeský kraj za to, že se zaregistroval na MV, je zajímavé, jak je možné, že ME 2014 ve futsale-sálovém fotbale, které pořádá ČFSF, se zúčastní Slovensko, které dle oficiálních webových stránek www.uefsfutsal.org vůbec není členem UEFS
Jak to, že pan Semmler nepožaduje, aby všechna družstva, všechny kraje registrované v ČFSF dodržovali Hospodářskou směrnici /respektive stanovenou výši členských příspěvků za ženy, veterány, okres Klatovy/ a proč v některých případech není postupováno podle platných řádů /„černý“ start hráčů v CL/?

Luboš Vlnatý, předseda JČSF, o.s.


Výzva M.Semmlera:
Vážení,
dle výpisu z registru občanských sdružení vzniklo dne 24. září 2013 nové občanské sdružení: Jihočeské sdružení futsalu-sálového fotbalu o.s.
Vzhledem ke skutečnosti, že stanovy sdružení nemají žádnou vazbu k našemu občanskému sdružení (vis příloha- stanovy), jeho členové nemají žádnou vazbu k našemu občanskému sdružení (příloha - registrace) a toto sdružení nepožádalo o přijetí do našeho sdružení, považuji za nutné upozornit členy jeho VV, že jejich členové nejsou považování za členy naší organizace do doby, po kterou nepožádají o vstup do ČFSF-futsal. o.s. a nebudou přijati za řádného člena, a proto se nemohou účastnit žádné ze soutěží organizovaných našim sdružením.

Za samozřejmé považuji, že součástí žádosti bude souhlas s platnými řády a směrnicemi našeho sdružení a vzájemná dohoda o členství jednotlivých členů a družstev, včetně jejich registrace v našem sdružení. Pokud mají členové Jihočeské sdružení futsalu-sálového fotbalu o.s. zájem účastnit se našich soutěží, žádám jejich zástupce o účast na zasedání VV dne 8.2.2014 v Praze, kde je možné nově nastalou situaci řešit.

S pozdravem,
Milan Semmler,
předseda ČFSF-futsal, o.s.


Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5