FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Aktuality


REAKCE PANA IVO HRUBEŠE NA NAŠE OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ODSTOUPENÍ DRUŽSTVA VEGAS HRADEC KRÁLOVÉ Z CELOSTÁTNÍ LIGY

15.1.2014, 19:52 | vložil: Jiří Karhánek

V souvislosti s odstoupením družstva Vegas Hradec Králové jsme jeho zástupci zaslali následující otázky:

Jaký byl důvod přihlášení vašeho celku Vegas HK do Celostátní ligy sálového fotbalu?

Kým jste byli kontaktováni a jak jednání o vašem vstupu do CL probíhala?

Bylo vám někým z ČFSF něco slíbeno, když jste se rozhodovali o vstupu do Celostátní ligy sálového fotbalu?

K samotné soutěži - od začátku se vám nedařilo - v čem byl hlavní problém?

Nakonec jste soutěž nezvládli ani organizačně - na dva turnaje jste nedorazili. Proč, když jste na začátku sezóny avizovali široký kádr okolo 25 futsalistů?

V průběhu sezóny se na webu ČFSF stále častěji začaly objevovat invektivy na vaši adresu, zejména od pánů Vitáska a Kosečka, jak jste to vnímali?

Jaké dopady bude mít vyloučení vašeho týmu na vaše sponzory a partnery? Jak se k celé situaci staví?

Jaké jsou vaše plány do budoucna, budete vy nebo jiný tým usilovat o celostátní ligu sálového fotbalu v příští sezóně?

Obdrženou odpověď zveřejňujeme bez úprav, tak jak jsme ji dostali, tedy i s gramatickými chybami:

Dobrý den pane Karhánku ,
nemám celkem problém odpovědět na Vaše otázky , ale velmi se mi nelíbil Váš další článek na vašem webu , bez toho , že by jste počkal na odpovědi . Mimo to pravidla komunikace v našem kraji jsou přesně dány a otázky týkající se kraje spadají pod pana Řezníčka . Není důležité ,jaké funkce jsou uvedeny na webu ČFSF , ale kraj má stanovena jasná pravidla pro komunikaci .
Údaje o kraji tam byly vloženy , na začátku přijetí do ČFSF a standarty se připravovaly postupně k dnešní podobě . Protože , mě ovšem Vaše otázky zaujaly , mimořádně odpovím já . Zde jsou odpovědi :
Několik hradeckých týmů hrálo soutěže pod hlavičkou ČFSF v jiných krajích , kam dojížděly . Při přípravě dalšího soutěžního ročníku , nedošlo k dohodě o tom , aby se některá utkání odehrála v Hradci Králové . Tak se tyto týmy trhly a založily vlastní soutěž s pěti celky . V tuto dobu , byla hrána tato liga pro radost a výsledky byly takové , jaké jste kopírovali na vašem webu . Někdy v roce 2013 před valnou hromadou , jsme kontaktovali předsedu federace , který nás odkázal na pana Vitáska . Tento to měl řešit . Byly nám zaslány požadavky pro přijetí do ČFSF , které jsme splnili a byly jsme oficiálně přijati do federace na valné hromadě .
Toto přijetí trvalo o malinko déle než jsme chtěli , ale pan místopředseda , měl stále další požadavky s ohledem na kritiky pana Vlnatého , že již nám s tímto lezl na nervy . Jinak proběhlo vše v normě .
Byly jsme dotázány , zda pokud by nastala možnost účasti CL , by kraj postavil do soutěže tým . V kraji se o tomto uvažovalo až od sezóny 2014 /2015 . Důvodem byla příprava a finanční zajištění .
Jak ubíhal čas a končily týmy v CL , ozvala se federace zda bychom nechtěli postavit tým do CL , následně ji bylo sděleno , že toto nejsme schopni zaručit , jen pokud se nám podaří zajistit finanční krytí . Je pravdou , že jsme nikdy účast v CL písemně nepotvrdili a ani takový dokument neexistuje . Najednou přišlo rozlosování a další věci , to asi tak měsíc před začátkem ligy .
Vedení tohoto klubu začalo po dlouhém rozhodování dávat do kupy tým ,který měl hrát tuto ligu , ale na konec hráče přetáhla konkurenční liga . Takže se začalo znovu a složil se tým , který měl hrát okolo 8.místa v prvním roce . Finanční prostředky se zajistily také v plné výši na pokrytí všech aktivit okolo CL . Vše za jeden měsíc a musím přiznat ,že toto bylo hektické období .
Z těchto důvodů nastoupil Ac Vegas do soutěže s kádrem , který zůstal , vedení muselo přehodnotit své cíle a stanovit cíl udržet ligu . Problémem byl jednoznačně krátký čas na přípravu kádru a některých hráčů psychika . Mysleli jsi , když hrají velký fotbal ,že zvládají vše , ale opak byl pravdou .Částečně je zde vidět i odstup krajských lig od CL . Kdy je kontakt minimální a těžké zápasy chybějí , což je špatně . Toto je dáno špatně nastavenou organizační strukturou a financema . Nemalou měrou se na tom podílí i chybějící sponzor CL . Z těchto důvodů není o CL v krajích zájem .
Pokud bych srovnal výsledky nováčků , Ti jsou na tom stejně . Družba jednou vyhrála , ale jinak nic a Vegas nevyhrál nic . Společně okupovaly závěr tabulky . Jediným rozdílem bylo to , že Družba na rozdíl od Vegasu dostávala menší příděly , což bylo způsobenou dostatečnou časovou rezervou na přípravu . Toto věděli od dubna .
Samozřejmě nikdo nemůže od jakéhokoliv nováčka očekávat výsledky hned první rok , toto se projeví až v dalším ročníku . Vedení Vegasu bylo přesvědčeno ,že ligu dotáhne do konce a výsledky se ukáží v příštím ročníku . Pro tento případ , připravilo posílení kádru formou hostování pro případnou baráž . Dopadlo to jinak ,než jsme chtěli , ale pokud se kádr navzájem začne podrývat nohy , nic jiného nezbývá , než což jsme udělali . Pokud bychom nechtěli pokračovat dál , nezaplatili bychom první pokutu velmi rychle .
O účasti Ac Vegas v CL , i když vše proběhlo výše uvedeným způsobem bylo demokratické hlasování členů , kteří přehlasovali ostatní .

Jaké jsou dopady , nebo odezvy partnerů klubu ? Celkem pozitivní , naši partneři mají s klubem dlouhodobé vztahy , kdy vědí , co mohou očekávat a odstoupení bylo řádně projednáno .
Samozřejmě podpora klubu z jejich strany je stabilní a dle smlouvy, lze toto ponížit jen v případě špatných hospodářských výsledků . Spíše se objevují noví partneři klubu , kteří by chtěli s klubem spolupracovat různými formami . Cíle klubu jsou dlouhodobě dány a jeden neúspěch toto nemůže změnit . Na rozdíl od federace má klub zpracovaný kvalitní marketingový projekt , který dlouhodobě funguje a je směrován na práci s mládeží .
Cíle do budoucna jsou dány jednoznačně . Co v nejkratší době návrat do CL . Případně upevnění pozic v kraji . Poháru se účastnit nechceme a ani kluby kraje . Toto nemá perspektivu . Zejména kluby jsi hradí vše od okresu až po finále . Návratnost je nulová v případě úspěchu . Z tohoto by jsi mělo vzít vedení federace příklad u konkurenční ligy a na finále zajistit partnery , kteří by zajistili případné finanční prostředky , jako odměny pro týmy . Což by byla motivace pro účast . Toto se týká i CL . Zatím platí zaplaťte si a hrajte si . Co se týká CL v příští sezóně , na toto nejsem schopen za kraj odpovědět , vše je o penězích .

Co se týká pana Kosečka a Vitáska , tak to je jiná káva .
Začnu nejdříve panem Vitáskem , který je znám svými slovními harakyrami na diskusi , ale i dlouhými slovními výměnami s předsedou vašeho kraje Vlnatým . A zatěžováním členů VV jeho výplody . Tyto jim chodí na email . Občas se překrucuje pravda ( školení delegátů atd . , ale i popis situace ve Dvoře , či případná účast našeho kraje na GLK .)
Spíše by si měl všímat své činnosti , jako příklad uvedu termínovou listinu atd. Následně chce vše hned teď . Píše o někom , že jeho články škodí federaci , ale po jeho projevech na diskusi bych mu udělil Nobelovu za překrucování některých informací .
Pan Koseček se samozřejmě , po útoku na místopředsedu federace připojil k osobním útokům na náš kraj . Jeho články se objevovaly a zase mizely . Nikdo mu nic neudělal , až na to , že pan Kolega kopíroval články bez souhlasu autora , s jeho úpravami následně vznikaly paskvily . Nebylo to jen z našeho kraje , ale i vašeho . Ve zprávách o činnosti kraje pletl logo Vegasu s činností kraje apod.
Stačilo psát nestranně a objektivně , nemotat hrušky s jablky . A nemusela být reakce kraje . Vegas umí přijímat zprávy o svých špatných výsledcích a nést zodpovědnost za toto .
Jinak se nebude kraj , ani Vegas na adresu těchto pánů vyjadřovat , nestojí mu za to ! Každý jsi udělá obrázek o činnosti těchto jedinců .
Předem bych Vás chtěl požádat , aby jste se zdrželi v jakémkoliv články o Vegas , či našem krají útoků na předsedu federace pana Semmlera . Nikdy jsme ho nekritizovali a v budoucnosti ani nebudeme , tak laskavě nepřipojujte k vašim článku o nás , cokoliv proti němu . S panem předsedou máme velmi standartní a korektní vztahy , spolupráce je na velmi dobré úrovni .
Za toto předem děkujeme .

Mimo to bych se chtěl vrátit ke kritice mládežnické ligy v HK .
Je mnoho forem představ mládežnické ligy a jejich provedení . O tomto by mohl vyprávět náš a další kraje ,kde se mládeži věnují . Náš kraj udělal v tomto mnoho práce , oslovil fotbalové kluby a mnoho dalších , ale o sálový fotbal v této podobě není zájem . Děti jsou přeturnajované pod hlavičkou konkurenční soutěže a velkého fotbalu , že není kde brát . Proto by v Hradci Králové vypracován projekt postupné přípravy mládežnické soutěže sálového fotbalu ,který byl rozpracován do několika kroků . Pravidla se musela malinko přizpůsobit požadavkům partnerů a možnostem kraje . Vzniklo několik kategorií ,od nejmenších až po nejstarší . Cílem bylo vyvolat zájem o tento sport vůbec . Postupně mělo být pokračováno v úpravě pravidel , tak , aby nejstarší věková kategorie ,již hrála dle standartních pravidel sálového fotbalu ČFSF a měla možnost přejít do kategorie dospělých .
Samozřejmě na ukázce ,která se objevilas na webu , byla sálovka nejmladší kategorie ,i když to takto nevypadalo a pravidla byla upravena , tak , aby tato hra se jim neznechutila a měli oni zájem . Na druhé dvě kategorie byly kladeny vyšší požadavky na pravidla .
Tyto záběry jsi opravdu nezasloužili kritiku , protože představivost některých jedinců ,jako předseda STK , či Vitásek a Prokeš jsou milná . Určitě neleží na ulicích stovky zájemců o tento sport v řadách mládeže a indispozice v krajích jsou různé . Toto jsou opravdu bujné představy !!!
O tomto Vám může vyprávět i předseda kraje pan Jedlička , že situace není vůbec jednoduchá a každý začátek se v tomto sportu počítá . Hradecký projekt je rozložen na tři roky a závěrem byl bya úplná standartizace pravidel a podmínek pro týmy mládeže .
Náš kraj je malý , má jen 5 seniorských týmů , ale na rozdíl od jiných je má . Jeho finanční toky jsou omezené a tak musí využívat web Vegasu pro vkládání výsledků mládeže . Musíme přiznat , že u tohoto zadávání informací došlo k chybě a vše bude opraveno . Nedošlo zde k dvojté kontrole a stala se chyba . Také jsme omezeni technickými daty tohoto webu .
Podstatné je , že naše STK , dostává papírové výsledky a uchovává je , takže jde vše napravit .
Pokud jsi myslí pan Vitásek , že objevil něco světoborného ,tak to ne ! Stačilo normálně upozornit na chybu . Samozřejmě jsi někteří jedinci všimli , finančních toků . Ale tyto byly získány na řádně vypracované projekty a je jedno pod jakou hlavičkou se hrají . Byla , zde i kontrola státních institucí , vše proběhlo perfektně .

Spíše naopak , chtěli bychom se zeptat pana Vitáska , Prokeše a předsedy STK . Co jste udělali pro mládežnický sálový sport , že kritizujete ? Je vypracován projekt vzniku soutěží , jejich finanční podpora ze strany federace , standarty soutěží a podobně . Existuje na federaci , či u ligové komise aktuální marketingový projekt pro zájemce o sponzoring CL? Zatím asi ne , protože se mi dostal do ruky projekt z roku …… , velmi starý od pana Kosečka . Tento už nebyl pro dnešní aktuální ! Co nabízí federace partnerům za jejich podporu ?
Jakou pomoc , poskytuje krajům ,kteří pracují s mládeží ? Já zatím o žádné nevím a velmi rád bych se toto dozvěděl . Možná že budu překvapen !!!

S pozdravem HrubešZpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5