FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Aktuality


ROZHOVOR S LUBOŠEM VLNATÝM PŘED CELOSTÁTNÍ VALNOU HROMADOU

23.5.2013, 11:06 | vložil: Jiří Karhánek

Sobotní Valnou hromadou bude zakončeno dvouleté volební období současného vedení, které nepřineslo pro náš sport příliš pozitivních věcí. Ať už jde o skandály předsedy LK Martina Štancla a předsedy DK Jaroslava Němečka, tragické úpravy disciplinárního nebo registračního řádu, obrovský propad Celostátní ligy nebo neprůhledné financování reprezentace (nebo snad někdo sdělí, kteří tajemní sponzoři zajišťují její provoz?). O některých věcech jsme mluvili s předsedou Jihočeského štábu Lubošem Vlnatým a zde jsou jeho názory na současnou situaci:

Jak hodnotíte letošní ročník?

Potvrdilo se to, co jsem říkal a to, že udržíme počet družstev i počet soutěží. Naopak se nám ještě podařilo uspořádat turnaj žáků, které měl celokrajské zastoupení, takže jsme vlastně měli ještě něco navíc. Z mé strany patří velké poděkování všem jihočechům, kteří sálovce věnují svůj čas bez ohledu na to, jestli se jedná o funkcionáře, rozhodčí, vedoucí družstev nebo samotné hráče. Každý z nich je potřebným článkem, bez kterého by ty soutěže nemohli existovat, tudíž i každý z nich má svůj podíl na tom že jsme nejpočetnějším sálovkářským krajem ČR (krajská liga 9, ČB 22, PT 9, Veteráni 6, Ženy 6 = 52 družstev + žáci)!
Jelikož nám plnohodnotně fungují naše webové stránky, každý má možnost si o našich soutěžích najít veškeré informace a výsledky.

V našich předchozích rozhovorech jste se dost kriticky vyjadřoval o vedení české sálovky a uváděl jste konkrétní příklady. Změnil se v průběhu tohoto soutěžního ročníku nějak váš postoj? Nekalkuloval jste, že toto je ročník volební a ne všichni s vaší kritikou “těch nahoře“ souhlasí?

Nikdy jsem nepraktikoval systém, “být hodný abych se zalíbil“. Když s něčím nesouhlasím, když vidím, že se něco dělá špatně, když někdo pomlouvá druhého za zády a do očí se dělá jako jeho největší kamarád a mě se to nelíbí, dám to veřejně najevo. Hodně lidí vám řekne, že takto otevřená kritika jim nevadí, ale většina z nich lže, protože těch, kteří to dokážou přijmout a dokážou s vámi o té dané věci normálně diskutovat, je velmi málo. Většinou to je o tom, že hledají, kdy vám budou moc „bodnout kudlu do zad“, kdy vás budou moc podrazit. Tak to prostě je, a když jste takový jako já, musíte s tím počítat. Snad je z toho co jsem uvedl dostatečně zřejmé, že se měnit podle potřeby určitě nebudu. Každý má možnost mě buď brát takového, jaký jsem, nebo posuzovat co jsem udělal či neudělal a podle toho mě hodnotit.

V našem kraji proběhly VH na všech stupních, vím že jste byl na všech přítomen, jaký z nich máte pocit co se týká budoucnosti jihočeských soutěží?

Každá ta schůze byla v něčem jiná. No českobudějovickou VH se dostavil boss česká sálovky M. Semmler podporován “jihočechy“ Krejcarem a Tůmou a chtěli zlikvidovat složení JČ soutěží. Předložili tam lživé argumenty a žádali českobudějovické sálovkáře, aby jim hlasováním jejich plány odsouhlasili, ale odešli s nepořízenou.Myslím že Semmler udělal chybu když se spojil s těmito dvěma, protože jeden před časem českobudějovické sálovkáře okradl o jejich peníze a druhý prohlašuje, že nebude svými příspěvky živit nikoho v ČB.
Prachatická VH byla spíš o hledání cesty jak dál. Padl zde názor, že jim členství v ČFSF nic nedává a že je zbytečné platit někomu za nic. Tato varianta byla zatím odložena a bude řešena až podle dalšího vývoje.
Krajská VH byla hlavně o vyslovení postoje zástupců všech jč soutěží k tomu, jak by měl náš kraj fungovat dál a ani tady nepadlo o fungování celé ČFSF nic lichotivého. Bylo jednoznačně řečeno, že jsme nejsilnější sálovkářský kraj v ČR a podle toho také budeme jednat o naší další spolupráci v rámci ČFSF.

Byl jste opět zvolen předsedou jihočeských sálovkářů, co si o tom myslíte, jak to probíhalo?

Měl jsem obavy, jestli to vůbec dáme dohromady (potřebný počet delegátů), protože o “schůzování“ není dlouhodobě moc velký zájem. Nakonec mě potěšila docela vysoká účast se zastoupením všech soutěží. Po úvodních formalitách a zprávách došlo k volbě a i když jsem je tam přesvědčoval, že nedělají dobře, byl jsem jediným kandidátem a dostal hlas od všech přítomných. Pro mě to je signál, že jsou s mou prací spokojeni a je to i závazek do dalších let, abych splnil, co se ode mne očekává. Z mého zvolení určitě nemají radost pánové Semmler, Vitásek či Koseček, ale jelikož nepatří mezi Jihočechy, kterým jsem zvolením zavázán, je mně úplně putna, co to s nima dělá.

Zmínil jste se o jihočeském webu, opravdu si myslíte, že je plnohodnotně naplňován vším potřebným?

Tak pozor! Nic takového jsem neřekl, jen tvrdím, že na něm každý najde vše o našich soutěžích včetně jejich výsledků. Já si naopak myslím, že tady máme velké rezervy a to bude úkol pro nového místopředsedu, aby zajistil lepší spolupráci při naplňování webu dalšími informacemi a zajímavostmi nejen z našich soutěží, ale i družstev. Musíme zapojit co nejširší počet přispěvatelů a získávat i osobní pohledy či názory, aby ten web víc “žil“.
Myslím, že je ale velmi sledovaným webem “zvenčí“, což potvrzuje mnoho vyjádření lidí, co mě volají, že četli naše kritické glosy a že je dobře, že se nebojíme o tom psát. Velmi mě pobavilo prohlášení pana Vitáska, že díky tomu, co je tady uveřejňováno, nebude na Zlínsku založena soutěž.

Tomu nerozumím, co má společného jihočeský web se zlínskem?

To bylo řečeno v nadsázce, i když faktem je, že na zlínské VH bylo konstatováno: "... zazněly i náměty k vzniku organizované soutěže v kraji. V této problematice byly citovány i negativní připomínky zástupců družstev oslovených k účasti v připravované krajské soutěži k obsahu webových stránek jihočeského futsalu a Klatov, který rozhodně podle jejich názoru dobrému renomé sálovky v česku neprospívá ...."
Legrační na tom je to, že tam je pouze pár funkcionářů (celý kraj čítá celých 11 lidí!), kteří ale nic neorganizují, žádná soutěž tam totiž není. Ale jak je vidět, stačí si přečíst náš web a hned máte další důvod, proč žádnou soutěž neorganizovat.
Ještě k těm “stránkám Klatov“, tady je to vyjádření (vydané panem Vitáskem) úplně postavené na hlavu, protože je tím webem míněna jedna anonymní diskuse, na kterou z 99% přispívají pánové Vitásek a Koseček (jedni z těch zlínských, kterým se nelíbí, co se tam píše). Oni tam sice přispívají pod různými přezdívkami a veřejně tvrdí, že tam nepřispívají, ale každý, kdo je zná, ví své. Je to prostě o tom, když zloděj křičí chyťte zloděje. A nejúsměvnější na tom je to, že tito dva psychopati jsou jedni z hlavních rádců bosse české sálovky!

Vraťme se ještě k vaší kritice vedení ČFSF, co konkrétně jim vyčítáte?

Za dva roky, co to vede Semmler s Vitáskem, je zde obrovský úbytek družstev, objevila se zde podpora podvodů prováděných předsedou ligové komise Martinem Štanclem ve spolupráci s předsedou disciplinární komise Jaroslavem Němečkem, dochází k devastaci funkčních řádů čí vytvoření nefunkčních změn, se kterými nesouhlasí nejsilnější sálovkářské kraje, tedy kraje ve kterých se hrají dlouhodobé soutěže, ve kterých existují družstva a které tudíž mají s organizací soutěží své zkušenosti. Nakonec toto vedení ani nevyžaduje, aby se ty jejich zparchantělé řády dodržovaly, spíš je dokonce oni sami porušují!
Semmler pro zakrytí své likvidační činnosti členské základny, tzn. té části, která je podstatou celého bytí tohoto sportu, si registruje kraje bez soutěží a bez členské základny. Kraje, ve kterých je registrováno pouze 3-5 jeho spřízněnců, kteří pak svým hlasem podpoří jeho návrhy bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou sálovému fotbalu ku prospěchu. Veřejně se ale dává na vědomí, kolik peněz do toho Semmler nacpal, ale nějak z toho uniká, že do české sálovky ještě nedal ani korunu. Všechny ty peníze směřují na podporu evropských soutěží, které ale nemají úroveň. Jeho první pobočník je lidský chameleon, který ještě před dvěma roky lezl do zadku těm, které nyní pod různými přezdívkami pomlouvá a uráží. Dnes je to “velký“ Semmlerův spojenec, ale čí bude zítra, se uvidí až podle toho, co mu to osobně přinese.

Zmínil jste Evropské soutěže, ví se, že jste na několika byl přímo přítomen nebo jste se jako člen nejužšího vedení české sálovky pohyboval v centru dění. Jak je vidíte vy?

Nevím přesně, jakou Evropu máte na mysli, protože tu “futsalovou AMF Evropu“ tvoří v základě jen Svaz sovětských republik (Rusko, Bělorusko, Ukrajina), dále země, kde se sálovka nehraje a jsou jen uměle vytvářena pouze družstva na danou soutěž - Izrael, Litva, Lotyšsko (jejichž hráči mluví rusky a mají ruské pasy) nebo Polsko a Bulharsko, země které neexistují (Severní Osetie) nebo země, které jsou ve svých zemích pouze autonomními oblastmi (Katalánsko, Baskicko). Pokud by to bylo bráno jako amatérské turnaje pro lidi co baví sálovka, tak by to šlo, ale pokud je to předkládáno jako oficiální Evropská soutěž v sálovém fotbale, tak to určitě ne.

Bude se konat republiková VH, vidíte šanci na nějakou změnu?

Žádné změny směřované ve prospěch členské základny nebo podporu funkčních krajů (čili krajů ve kterých se hrají dlouhodobé soutěže) se konat nebudou. Naopak se upevní pravomoce nekrajů (čili krajů kde žádné dlouhodobé soutěže nejsou, a které budou ostatním tvrdit, že by je chtěli založit , ale je to těžké, protože by pak museli něco dělat), upevní se pozice neschopných lidí, kteří hájí pouze své zájmy, bude znovu zvolen Semmler a jeho první pobočník Vitásek. Většina delegátů si tam odsedí svou povinnost, odhlasuje co má a pojede domů s myšlenkou, že je to samé čeká za dva roky zase.

Co byste viděl jako možnost pozitivních změn, které by mohli sálovce v ČR pomoc?

Muselo by dojít ke změně registrace krajů a tím jejich automatické účasti ve VV ČFSF například tím, že každý kraj, který chce být plnohodnotně registrován, musí zaplatit poplatek třeba ve výši 5 000 Kč, kdo ho neuhradí je sice členem ČFSF, ale bez práva hlasovat jako člen VV. Musela by se hledat cesta, jak zvyšovat členskou základnu, respektive navyšovat počet družstev a soutěží, třeba tím že bude povinnost vytvářet mládežnické soutěže nebo alespoň turnaje. Veteráni můžou být doplňující skupinou, ale ne základní soutěží a to samé platí o ženách. Do odborných komisí by museli být zvoleni kvalifikovaní lidé a ne ti, co tam sedí teď (Koseček, Němeček, Bukovanský, Štancl, Soukeník). Muselo by dojít k zásadním změnám řádů, respektive i Stanov. Ale to je na delší a složité jednání a na to není v současné české sálovce prostor.

Ještě poslední otázka – zúčastníte se VH ČFSF?

Myslím, že ze všeho výše uvedeného je dost zřejmé, že svůj volný čas nemíním zbytečně obětovat něčemu, co považuji za frašku.


Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5