FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Aktuality


JIHOČESKÉ SOUTĚŽE STARTUJÍ TUTO SOBOTU, TÝMŮ JE VÍCE NEŽ LONI, ÚBYTEK NA ROZDÍL OD JINÝCH KRAJŮ SE NEKONÁ!

12.11.2012, 13:52 | vložil: Jiří Karhánek zobrazit foto

Luboš Vlnatý patří k výrazným postávám české sálovky, která se nebojí pojmenovat problémy, které tento sport trápí a kritizovat ty, kteří za neutěšený stav nesou zodpovědnost. Zároveň je ale za ním vidět obrovský kus práce, který mu všechny ostatní kraje mohou závidět. Už dlouhodobě vede úspěšný kraj, který se pyšní nejpočetnější členskou základnou ve federaci. A o tom všem jsme s ním těsně před zahájením jihočeských soutěží vedli rozhovor.

V našem posledním rozhovoru jste uvedl, že : Léto v sálovce neznamená čas volna, ale čas příprav a zajišťování dalšího ročníku. Nyní již máme podzim, takže jak ta příprava vlastně vůbec vypadá?

Je to úplně jednoduché, v prvé řadě oslovíte družstva, zda vůbec budou hrát. To že dokončili předchozí ročník ještě neznamená, že automaticky budou hrát další. Takže je obvoláte a proberete s nimi jak na tom jsou. Někde problém není, se svou účastí počítají, jinde váhají, protože ještě nemají finančně zabezpečenou činnost, jinde došla “hráčská zásoba“ .... Společně hledáme cestu, jak z toho ven, jak tomu kterému družstvu pomoc nebo v čem jim vyjít vstříc, aby mohli hrát. Když se vám podaří dát jakž takž dohromady kádr družstev, začne další část a to je kroužení kolem provozovatelů hal a hledání potřebných termínů. Samozřejmě musíte brát ohled na náklady s tím spojené, takže některé haly rovnou vypustíte nebo vyjednáváte množstevní slevu. Každý kdo se touto záležitostí zabývá ví, že je čím dál větší problém sehnat halu, protože zájemců je čím dál víc a haly nepřibývají, spíš ubývají. Pak už zbývá „jen“ vytvořit rozpis, napasovat to do těch hal, co jste zajistili, rozeslat pokyny, vyjednat platby, hlídat kdo zaplatil (u některých třeba vytvořit splátkovou listinu). Musíte si vážit každého družstva a ty nadšence, co jsou ještě ochotní sálovku hrát, neodradit.

Vidím, že to není jednoduché a určitě je to náročné na čas, který tomu musíte věnovat. Jak se tedy podařilo zajistit soutěže v Jihočeském kraji?

Když se chce a jste ochotný tomu dát, co si to žádá, tak se to vždy podaří. Někdy plně, někdy částečně. Ve stejné situaci jako já jsou všichni funkcionáři, kteří na sebe vzali povinnost danou soutěž zorganizovat a zajistit. Tu funkci jsme přijali dobrovolně, ale pak už za to, jestli to dokážeme či ne, neseme plnou zodpovědnost. Ale vraťme se zpět k vaší otázce. I letos se nám opět podařilo naplnit všechny soutěže stejně jako v předchozích ročnících co Jihočeský kraj vedu. V okrese ČB organizujeme dvě okresní ligy, v Prachaticích jednu, v krajské lize jsme udrželi loňský stav (10 družstev) a stejně jako v předchozích ročnících se bude organizovat soutěž veteránů (zde se ještě dopracovává systém a zajišťují se haly), zrovna tak jako v soutěži žen. Když to celé sečtu, tak jihočeský kraj oproti jiným krajům v ČR nesnížil počet družstev, ale naopak se jejich počet ještě navýšil!

To mě docela překvapuje, protože je veřejně známo, že u vedení ČFSF nejste v oblibě, spíš jsou zde naopak tlaky na vaše “odstranění“. Kde v sobě berete chuť to ještě dělat?

Lidé, kteří se po neplatné VH usadili ve vedení české sálovky (Semmler, Vitásek) nemají zájem na rozvoji členské základny. Jejich krédem je spíš její likvidace (nebo lépe řečeno selekce na povolné a nepovolné) a protlačování určité části vyvolených na různé funkce, aby si svou moc pojistili. Jsou to lidé neschopní (Vitásek, Koseček, Štancl, Bukovanský, Němeček, Bradáč, Prokeš, Zehrová), ale hlavně to jsou lidé, kteří nejsou ochotní podstupovat to, co si organizace jakékoliv soutěže žádá. Samotný boss české sálovky (spíš by se měl použít výraz majitel) se již dvakrát pokoušel zorganizovat “puč“ na moje sesazení, ale asi zatím nezískal dostatečnou podporu od lidí, které se snažil přesvědčit. O mě je veřejně známé, že své názory nebo kritiku špatné činnosti vyjadřuji veřejně a nebojím se říkat nepříjemné věci nahlas a to se určitě těmto lidem nelíbí, takže jejich aktivity na mé odstranění plně chápu. Ale jak jsem uvedl v předchozí odpovědi – přijal jsem funkci předsedy Jihočeského kraje a tak považuji za svou povinnost zajistit vše co je s touto funkcí spojeno a tyto kreatury mě nemůžou vzít chuť organizovat sálovku, dokud mě to bude bavit.

Zmínil jste se o soutěžích, které se v Jihočeském kraji budou hrát, přibližte nám i jejich hrací systém?

Soutěže na Českobudějovicku (1. a 2. OL) se budou hrát dvoukolovým systémem, zrovna tak Prachatická futsal liga, která ale ještě bude mít nadstavbu v play off. Stejným systémem se bude hrát i Jihočeská futsal liga, kdy do play off postoupí družstva na 1-6. místě po základní části. Když jsme u nejvyšší krajské soutěže, tak k tomu ještě můžu dodat, že se mě podařilo pro tuto soutěž zajistit sponzora, firmu JS AGENCY, která pro vítěze věnuje sadu kvalitních dresů ROYAL. U veteránů se předpokládá systém tří samostatných turnajů (prosinec, leden, únor) a u žen dvou (prosinec a leden).

Po odstoupení družstva Prachatic z celostátní ligy má Jihočeský kraj v této soutěži ještě jednoho zástupce. Jak hodnotíte tuto soutěž a jak vidíte možnosti Větřní?

K tomu se můžu těžko nějak vyjádřit, protože to záleží na mnoha okolnostech, z nichž některé můžou Bombarďáci ovlivnit (například jak se budou na utkání scházet v plné síle), některé ovlivnit nemůžou (nepříznivý los, hodně cestování či nepřízeň rozhodčích, protože Větřní nepatří mezi vyvolená družstva). Bude hodně záležet, jak všechen ten nápor zvládnou a kolik jsou ochotní této soutěži obětovat. Při dobré konstelaci by se jim mohlo podařit se probojovat do play off, což bych jim přál. Jejich dosavadní výsledky jsou zatím ale jak na houpačce, tak uvidíme, jak se s tím dál poperou.

Ještě se vraťme k vaší kritice ovládnutí české sálovky skupinou neschopných?

Stále platí že poslední VH, kdy se porušily platné Stanovy, byla neplatná, tudíž M.Semmler vede českou sálovku neoprávněně. Jeho činností za první soutěžník ročník, co se usadil do čela ČFSF, musel všechny přesvědčit o jeho neschopnosti vést takovéto sportovní sdružení a ani peníze, které do toho ze svého nacpal, na tom nic nezmění. Tento člověk nebyl schopen svolat ani jedno zasedání výkonného výboru a své kroky na bezmezné ovládnutí tohoto sdružení si nechává “posvěcovat“ tou partou neschopných, které jsem již vyjmenoval. Jsou to zástupci tzv. /ne/krajů nebo-li krajů, ve kterých se neorganizuje žádná soutěž, jsou zde registrováni pouze funkcionáři, kteří ale nic neřídí. Zní to jako fantasmagorie, ale je to tak! No a tito povolní funkcionáři schvalují jeden paskvil (inovovaný řád) za druhým a svým hlasem tak přebíjí i názory krajů, které nesouhlasí, krajů, které mají s organizací soutěží své zkušenosti a tak ví, co je správné měnit a co správné není. Těmto lidem je úplně jedno, že svým hlasováním komplikují činnost funkčních krajů. Oni pouze vykonávají destrukční činnost, pro kterou si je majitel české sálovky povolal!

To zní dost neuvěřitelně, ale kdo sleduje, co se tu děje, vám musí dát za pravdu. Myslíte že je z toho nějaká cesta ven?

Možností je několik, ale moc nevěřím, že by někdo měl chuť něco dělat. Na funkčních krajích zavládla apatie a tak probíhá pomalé odumírání krajských soutěží.
V prvé řadě by se museli zbavit příživníků z /ne/krajů. Nastolit takový systém, kdy o dění v české sálovce nebudou rozhodovat lidé, kteří nic neumí a kteří ani nemají zájem organizovat své vlastní soutěže. Nemíním tím jejich likvidaci, protože si vážím každého, kdo chce něco v sálovce dělat, pouze bych to nastavil tak, že názor krajů, které mají své dlouhodobé soutěže, je rozhodující a názory /ne/krajů by byli pouze informační. Z ekonomického pohledu teď defacto funkční kraje svou činností živí kraje /ne/funkční, takže aby se to i tady zrovnoprávnilo, určil bych jednotnou platbu za registraci kraje, třeba ve výši 5-10 000 Kč na kraj. Tím pádem by do pokladny přispíval každý kraj stejně a bylo by pouze na těch /ne/krajích, jestli budou ochotní se zapojovat. Možná by je to donutilo ve svém kraji zřídit nějaké soutěže a tím získat peníze potřebné k registraci svého kraje, čímž by se vlastně naplnil i smysl toho, proč by se měly přibírat další kraje do struktury ČFSF.

Vypadá to, jako by jste chtěl organizovat nějaké nepokoje, které by měli vyburcovat funkční kraje a iniciovat prosazení zmíněných návrhů, protože vaše návrhy se určitě těm /ne/krajům, jak jim říkáte, určitě líbit nebudou?

Ne, to si nerozumíme, já vůbec nemám chuť cokoliv v tomto ohledu organizovat. Já na té neplatné VH v Děčíně byl a když jsem sledoval, jak je tam každému jedno, že se porušují Stanovy, jak hlasují jen, aby to už měli za sebou, tak si říkám – máte co jste chtěli, máte co jste si odhlasovali! Pouze teď vnímám, že všechny funkční kraje nedodržují ty tzv. novelizované řády, které jim schválili /ne/kraje, a jedou podle toho, jak to byli zvyklí dělat, jak to vyhovovalo jim i jejich družstvům. Je to sice padlé na hlavu, být aktivním členem nějakého sdružení a přitom nedodržovat, co je určeno zeshora a přitom ještě říkat, že to je blbost. Myslím, že je jim to jedno, a jak už jsem uvedl, panuje tady určitá nostalgie a nechuť dělat něco navíc. Uzavírají se ve vlastním prostředí, hrajou si to tam a to jim stačí. Proč ale potom jsou registrováni v nějakém republikovém sdružení, to nechápu.

Co by jste chtěl vzkázat Jihočechům ve vašich soutěžích?

Že můžou být v klidu a hrát si svoje soutěže, protože na ně to v tomto ročníku ještě žádný dopad mít nebude. Že je těmi hovadinami, zatěžovat nebudeme a sami se při svém zhodnocení soutěžního ročníku budou moc rozhodnout, nakolik se podřídí “pragozlínobrnocentrismu“, který tu Semmler chce nastolit.
Jihočeské soutěže budou zahájeny 17.11., tak si to užívejte!


Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5