FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Aktuality


OTEVŘENÝ DOPIS L. VLNATÉHO PŘEDSEDOVI RaOK

24.4.2012, 12:57 | vložil: Jiří Karhánek

Jiří Havlásek
předseda RaOK ČFSF


Nějaký čas jsem odkládal tuto svou reakci, protože jsem si chtěl vše v klidu srovnat v hlavě, ale nakonec jsem dospěl ke stejnému závěru, jaký jsem měl po přečtení rozhodnutí RaOK ohledně odvolání družstva Strabag Prachatice proti rozhodnutí DK ČFSF, respektive proti neschopnosti a aroganci předsedy této komise J. Němečkovi.
O celé záležitosti jsem byl informován, protože jsem za prvé: byl přítomen na čtvrtfinálovém UTKÁNÍ (ne turnaji, pokud jedno utkání nezačneme kvůli Němečkovi, Bukovanskému a spol. nazývat turnajem) a za druhé: jsem byl já sám DK za toto utkání potrestán zákazem činnosti. Rozhodnutí RaOK je výsměchem všem, kteří věří v čistotu sálovky, a jen koresponduje s korupčnickými metodami, které se v české sálovce pod vedením M. Semmlera začaly praktikovat. Chvíli jsem věřil tomu, že se těmto manýrům nepodřídíš a budeš se řídit platnými předpisy, ale bohužel je to asi o tom, že koho chleba jíš, toho píseň zpíváš.
Celé rozhodnutí RaOK postrádá logiku, protože jak jinak mám chápat, že nás ve svém rozhodnutí celkem třikrát upozorníte, že DK (J. Němeček) rozhodla správně, ale přesto její rozhodnutí zrušíte a sami VYDÁTE jiné. Až dosud jsem si myslel, že RaOK je komise nezávislá, která má za úkol zkoumat, zda nedošlo k porušení Stanov a řádů, ať už ze strany jednotlivců, družstev, ŘOS či kohokoliv, kdo je v ČFSF jakkoliv činný. Přemýšlel jsem, co tuto „nezávislou“ komisi vedlo k tomu, aby vydala takovéto směšné vyjádření, které si od prvopočátku protiřečí a je založeno na porušení daných postupů, ale když se podíváme na historii tohoto spolku (RaOK) zjistíme, že:
byla zvolena na neplatné VH
„nezávislý pražský člen této komise“ je blízký přítel a spolupracovník J. Němečka
lze docela vážně pochybovat o tom, zda děčínský člen této komise vůbec věděl, o co se tu jedná, jestli byl s celou záležitostí řádně seznámen nebo jen hlasoval na doporučení svého pražského kolegy : ... nesmíme přece Jardu potopit ....
Když to celé sečteme, tak nás její jednání zase až tolik nepřekvapí. Nestranně bude možná jednat pouze v případech, které by nepostihli lidi (funkcionáře) kteří jsou tou v současnosti vládnoucí částí ČFSF a kteří korupci do tohoto sportu přinesli a beztrestně jí tu praktikují.
Výše jsem uvedl, že došlo i k porušení daných postupů a to tím, že řády ČFSF (pokud je teda v tomto případě vůbec můžeme použít jako podklad) určují, že jakékoliv podklady, které jsou součástí jednání jakékoliv komise v případě odvolání, musí být zaslány všem účastníkům jednání. Prachatice tuto podmínku splnili, když jejich podklady k odvolání proti Rozhodnutí DK ČFSF byly zaslány všem účastníkům, kterých se to týkalo - předsedovi RaOK, předsedovi DK Němečkovi i Bukovanskému, který byl na tomto utkání delegátem a na základě jehož zprávy disciplinární komise trest (pokutu) udělila. Toto ustanovení už ovšem neplatilo při podkladech, které byly zaslány RaOK na projednání odvolání Prachatic, protože jejich vyjádření byla zaslána pouze RaOK a ne všem, kterých se toto řízení jednalo, tzn i prachatickým.
Prachatice se tak až od RaOK dozvěděly, že existuje nějaká zprava delegáta (dokonce dvoustránková), kterou ale nikdo nikdy z členů tohoto družstva neviděl. Nejspíš se jedná o tajný dokument vytvořený delegátem Bukovanským, o kterém je veřejně známo, že si během své činnosti ve funkci delegáta nejraději hraje na schovávanou, aby pak k jakémukoliv problému, který se stal během utkání mohl s čistým svědomým prohlásit: “... bohužel tu situaci jsem neviděl ...“. Dle jeho vyjádření (jak uvádí RaOK) ani tentokrát prý nenašel v hale nikoho, komu by oznámil, že Prachatice porušili povinnosti pořadatele. Hlavní pořadatel (P.Šilhán st.) sice po celou dobu seděl na tribuně za Bukovanským a dalšího oficiálního zástupce – kapitána družstva, který dle řádů a pravidel zastupuje družstvo při utkání, Bukovanský asi taky neviděl, tak zvolil jemu způsob nejbližší – napsal tajnou zprávu, kterou zaslal svému “kámošovi“ Němečkovi a ten pak podle ní udělil pokutu.
RaOK nás ve svém Rozhodnutí přesvědčuje, že tato zpráva existuje a je v ní vše potřebné, takže pokud by byla “odtajněna“, možná by se v ní našlo i to, že hlavní pořadatel i kapitán delegáta žádali (nahlas a důrazně), aby do ní uvedl, že jeden z rozhodčích (Kloubek) v průběhu utkání hrubě urážel jednoho z hráčů domácího družstva (ty si úchyl). Potom bychom kupodivu dospěli k závěru, proč tento rozhodčí nebyl příslušnou komisí potrestán. Ale možná to Bukovanský do své zprávy nenapsal, protože ten požadavek neslyšel nebo spíš nechtěl slyšet, když se jednalo o jeho pražského kámoše se kterým na toto utkání jel v autě a se kterým sedává v pražském štábu. Tento požadavek zazněl ze strany kapitána i na zapisovatele utkání při podpisu ZU, ale ten to tam odmítl napsat!
Na konci svého Rozhodnutí nám RaOK ještě stačí sdělit, že propozice Celostátní ligy je jen slovíčkaření, použije jeden latinský citát a oznámí nám, jak při svém rozhodování hlasovali všichni tři svorně.

Jirko, před časem (po zahájení tohoto ročníku) jsme spolu vedli korenspondenci, ve které jsem se tě ptal, podle jakých řádů se bude tento ročník hrát a ty si mě ubezpečoval, že podle řádů které byly dodatečně (až na tvůj popud po mém dotazu) uveřejněny na webu ČFSF. Asi si mě zapomněl upozornit, že ty řády platit budou, ale jen pro někoho.
Na turnaji CL ve Vodňanech jsme se spolu bavili i o neplatnosti VH, když jsem tě žádal, aby si jako předseda RaOK vyvolal svolání mimořádné VH, protože ta řádná VH byla neplatná z důvodu účasti neoprávněných delegátů za východočeský region. Na to si mě odpověděl, že si byl zvolen až po mém protestu a nevíš co bys proti tomu měl podniknout, když nemáš potřebné podklady, ale přitom sis je nikdy ani nesnažil zajistit!
Dále vím, že si dostal i podnět na projednání porušení PLATNÝCH řádů ze strany Němečka a Štancla, kteří se dopustili podvodu při podivném zrušení trestu hráče Klatov a následném Němečkovo vyjádření: odvolávám co jsem odvolal a platí co jsem zrušil! Dále si odbdržel podnět na projednání námitky Prachatic uvedené v ZU, kterou ale Němeček odmítl projednat.
Přestože o všech těchto žádostech existují písemné podklady, ty (předseda RaOK) si v tomto směru nic nepodnikl. Nejspíš proto, že nejsi předseda nezávislé komise, která by měla bdít nad regulérností celé činnosti tohoto sportovního sdružení, ale jsi předseda komise, která dělá pouze to, co jí kdosi dovolí nebo to, co nepoškodí lidi (funkcionáře), kteří v současnosti českou sálovku ovládají.
Bohužel asi nejen já jsme do tebe vkládali plané naděje, že tu bude alespoň někdo, kdo se bude pokoušet čelit korupci, která tu zapustila kořeny, viz článek na jihočeském webu podložený fakty.
Svinstva a podvody, které v tomto ročníku praktikují Němeček, Štancl a další, nemají v české sálovce obdoby a formulace kterou to tito lidé a následně i ty zakryjí je známkou zkorumpovanosti tohoto spolku:PLATNÉ řády jsou v některých článcích nejasně formulované.
Řády ČFSF jsou formulované dobře, pouze někteří “vyvolení“ si jejich znění vysvětlují podle svých potřeb, protože ví, že neexistuje nikdo, kdo by je za tyto podvody potrestal!
Soutěžní ročník skončil, takže teď máte možnost si řády upravit podle svých potřeb a tak když vidím co jste z toho udělali, naskýtá se jednoduché řešení a to uvést v platnost nadřád, ve kterém by bylo stanoveno: Rozhodnutí o všech záležitostech týkající se činnosti v ČFSF je plně v kompetenci vyvolených jedinců, pánů Němečka, Štancla, Bukovanského, Vitáska, Kosečka, Semmlera a Havláska, případně vystavit seznam “neřádů“, kteří jsou PLATNÝM řádům nadřazení.

Luboš Vlnatý


Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5