FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Zprávy


JEDNÁNÍ VV JČSF 2-13/14

1.10.2013, 12:07 | vložil: Luboš Vlnatý

Zápis z jednání výkonného výboru JČSF konaného dne 29.08. 2013 v Prachaticích

Přítomen: Luboš Vlnatý – předseda JČSF, Jan Kolář - místopředseda JČSF, Luboš Zabilka, Zdeněk Kovařík – OŠ České Budějovice, Miroslav Harvalík – PTSF

Stanovy JČSF
předseda JČSF /L. Vlnatý/ předložil konečný návrh Stanov JČSF, které byly doplněny o návrhy předložené a schválené na zasedání VV JČSF 1-13/14. Předložený návrh stanov byl schválen a bude zaslán na registraci na MV

Odborné komise JČSF
- předseda KR JČSF /M. Harvalík/a předseda KR OŠ ČB /Z. Kovařík/ projednali podmínky na celokrajské školení rozhodčích, které se uskuteční počátkem listopadu v Českých Budějovicích. Školení je pro všechny zájemce o řízení JČ soutěží povinné, každý rozhodčí musí mít přidělenou VT pro soutěžní ročník 2013/14, účastnický poplatek je 200 Kč, z toho 100 Kč uhradí účastník a 100 Kč vysílající ŘOS.
- provedena změna na postu předsedy DK JČSF, předsedou DK se stal J. Kolář

Soutěže JČSF 2013/14
předseda JČSF /L.Vlnatý/ předložil adresář družstev všech jihočeských soutěží. Příslušný ŘOS provede kontrolu a opravené zašle zpět
JČFL- předloženy pracovní propozice základní části a návrh systému play off. Konkrétní podoba soutěže bude upřesněna po schůzce družstev, která proběhne počátkem září
České Budějovice: upřesněn počet družstev v soutěžích, zaslány propozice soutěží, které budou vloženy na jč web
Prachatice: počet družstev neupřesněn protože stále probíhají jednání o účasti některých družstev. Propozice budou zaslány do konce října

Informace o webu JČSF /www.futsal-jč.cz/
Jihočeská družtva obdrží informativní otázky na představení svého družstva a dále nabídku na zasílání referátů a postřehů ze svých soutěží
- stále platí nabídka na umístění log sponzorů družstev na jč webu
- na základě Usnesení VH byla vytvořena „kolonka“ Zajímavosti, na které budou vkládány informace, aktuality a glosy z českého ale i mezinárodního futsalu-sálového fotbalu
- ŘOS byly pověřeni zasíláním zápisů ze svých jednáních, informací a zajímavostí ze všech svých soutěží, které budou následně uveřejněny na jč webu
- jelikož se jedná o oficiální web jihočeského futsalu-sálového fotbalu, budou zde uveřejňovány veškeré podklady, informace a výsledky všech jihočeských soutěží

Různé
- objednat 5 ks dresů rozhodčích na řízení jč soutěží


Zapsal: Luboš Vlnatý


Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5