FUTSAL CUP 2018/19 - kompletní výsledky .....více v sekci Aktuality


Zprávy


Podklady o poškození Jihočeských soutěží ze strany VV ČFSF

2.3.2012, 08:12 | vložil: Jiří Karhánek

FAKTA
STANOVY
Vydává řády a předpisy pro svou činnost, kterými jsou zejména Soutěžní řád, Registrační řád, Přestupní řád, Disciplinární řád, Pravidla, Hospodářská směrnice, Propozice soutěží apod.
Přijímá peníze a jiné hodnoty z příspěvků a darů adresných i neadresných, jakož i ostatních zdrojů. Jejich vynakládání je prováděno v souladu s účelem federace. Federace je při použití příspěvku vázána vyjádřenou vůlí přispěvatele
Federace je dobrovolnou organizací sdružující všechny zájemce, kteří souhlasí s cíli federace, mají zájem podílet se na plnění jejích úkolů a přispívají na její činnost.

RŘ: Článek 4
1. Vystavením ČP je žadatel zaregistrován jako člen ČFSF.
2. Statut člena je potvrzen platným ČP a zaplacením stanovených členských příspěvků.

HS
Členský příspěvek je příspěvek registrovaného člena ČFSF na jeden soutěžní ročník od 1.9. daného roku do 31.8. roku následujícího. Členský příspěvek činí 100 Kč a dělí se :
40 Kč - na účet ČFSF


Článek 11 - Mistrovské soutěže
Mistrovské soutěže v SF se řídí tímto SŘ a PS, které pro každou soutěž vydává ŘOS. V rámci ČFSF se pořádají soutěže mistrovské, pohárové a nemistrovské. Za soutěžní utkání se považují utkání mistrovská (čl. 11/1,2) a pohárová (čl. 11/3).
Článek 13 - Systém mistrovských soutěží
1. Mistrovské soutěže se obvykle hrají systémem každý s každým dvoukolově. S přihlédnutím k  ekonomickým a územním podmínkám a k  počtu družstev v  dané lokalitě se může hrací systém upravit dle specifických podmínek a zvyklostí tak, aby nebyl narušen sportovní charakter a plnění funkce soutěže. ŘOS stanový hrací systém v PS.
Mistrovské postupové soutěže se musí zúčastnit minimálně čtyři družstva.
2. Český pohár (dále jen ČEP) se hraje třístupňovým systémem:
b) krajský stupeň - ŘOS je příslušné KSSF, který určí systém dle specifických podmínek a zvyklostí. Aby mohl vítěz krajského stupně přímo postoupit do NF musí se krajského stupně ČEP zúčastnit minimálně čtyři družstva. Systém pro postup z krajů s menším počtem účastníků ČEP než 4, určí ŘOS NF ČEP.
c) národní finále - ŘOS je VV ČFSF. Zúčastní se vítězové krajských finále, ....


1. Jihočeský kraj je řádným členem ČFSF, řádně registroval družstva a členy působící v rámci ČFSF v určených termínech
2. Jihočeský kraj uhradil za všechny své členy, registrované v rámci ČFSF stanovené členské příspěvky v určených termínech
3. Jihočeský kraj zaslal PS soutěží registrovaných v rámci ČFSF v určených termínech
4. Jihočeský kraj zaplatil stanovené platby (zálohy na startovné) na nadstavbové soutěže v určených termínech

PLNĚNÍ POVINNOSTÍ URČENÝCH ŘÁDY


V rámci naplnění NF ČEP dojde k tomu, že VV ČFSF bude muset udělat několik vyjímek, protože z přiložené tabulky je zřejmé, že NF ČEP by mohl hrát pouze vítěz krajského finále Jihočeského kraje, jelikož:
Praha – nesplňuje minimální počet družstev – ČEP hrála pouze 3 družstva
Stč – nehráli ČEP
JČ – vše splněno v řádných termínech a dle platných řádů, ČEP hrálo 6 družstev
Plzeň – vše splněno po termínu, ČEP hrálo 8 družstev?, výsledky nepublikovány
ÚNL - vše splněno po termínu, ČEP hrálo 6 družstev)
LIBEREC – neslněno nic, má zájem hrát 1. družstvo
VČ - neslněno nic, má zájem hrát 1. družstvo
Zlín - nesplňuje minimální počet družstev, ČEP hrála pouze 2 družstva
JM – nemá žádnou soutěž
SM – nemá zájem hrát ČEP

Zpět
Česká federace sálového fotbalu

FUTSAL CUP 2017/18


1 SK STRABAG  32
2 MOUCHA TEAM  30
3 PAROH TEAM  21
4 PANTERS F.C.  15
5 TJ Volary  13
6 FC GEIS ČB  8
7 TJ Záblatí  8
8 FC SIBERIA ČB  7
9 FC NORTON  5
10  CHILL Vodňany  4
11  SEŠLOST ČB  3
12  FC Zbytiny  5